Ph陽性急性白血病

URI http://harp.lib.hiroshima-u.ac.jp/hijiyama-u/metadata/6258
ファイル
タイトル
Ph陽性急性白血病
著者
氏名 和泉 堯己
ヨミ イズミ タカキ
別名 IZUMI Takaki
氏名 田中 公夫
ヨミ タナカ キミオ
別名 TANAKA Kimio
氏名 小村 堯
ヨミ コムラ タカシ
別名 KOMURA Takashi
氏名 山下 美佐子
ヨミ ヤマシタ ミサコ
別名 YAMASHITA Misako
氏名 久島 公夫
ヨミ クシマ キミオ
別名 KUSHIMA Kimio
掲載雑誌名
比治山大学現代文化学部紀要
11
開始ページ
197
終了ページ
208
出版年月日
2005-3
出版者
比治山学園
ISSN
02894068
NCID
AN00207243
本文言語
日本語
資料タイプ
紀要論文
著者版フラグ
出版社版
ソートキー
9
旧URI
区分
hijiyama-u